Specifications Table for ERGA04-08EV

ERGA04EAV3 ERGA06EAV3 ERGA08EAV3
Rozměry Jednotka Výška mm 740 740 740
    Šířka mm 884 884 884
    Hloubka mm 388 388 388
Hmotnost Jednotka kg 58.5 58.5 58.5
Provozní rozsah Chlazení Min. °CDB 10 10 10
    Max. °CDB 43 43 43
  Teplá užitková voda Max. °CDB 35 35 35
    Min. °CDB -25 -25 -25
Piping connections Kapalina Vnější průměr mm 6.35 6.35 6.35
  Plyn OD mm 15.9 15.9 15.9
  Drain OD mm 18 18 18
  Rozdíl hladin IU - OU Max. m 20.0 20.0 20.0
  Heat insulation   Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu
Hladina akustického výkonu Heating Jm. dBA 58 (1) 60 (1) 62 (1)
  Cooling Jm. dBA 61 (1) 62 (1) 62 (1)
Hladina akustického tlaku Vytápění Jm. dBA 44 (1) 47 (1) 49 (1)
  Chlazení Jm. dBA 48 (1) 49 (1) 50 (1)
Chladivo Type   R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0
  Náplň TCO2Eq 1.01 1.01 1.01
  Náplň kg 1.50 1.50 1.50
Power supply Name   V3 V3 V3
  Phase   1N~ 1N~ 1N~
  Frekvence Hz 50 50 50
  Napětí V 230 230 230
Current Recommended fuses A 20 20 25
Poznámky (1) - Chlazení Ta 35 °C - LWE 18℃ (DT = 5 °C); Vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (DT = 5 °C) (1) - Chlazení Ta 35 °C - LWE 18℃ (DT = 5 °C); Vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (DT = 5 °C) (1) - Chlazení Ta 35 °C - LWE 18℃ (DT = 5 °C); Vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (DT = 5 °C)